top of page

"Din inre glöd" - Öppen grupp för eftertanke och meditativ samvaro. 

Kvällen inleds i meditativ tystnad med en enkel guidad uppvärmning och avslappning för att landa i kroppen. Sedan finns möjlighet att dela med sig av det som vill komma till ytan av tankar, känslor eller kanske sånger. Är det inget som vill bli sagt så går det bra att stanna en stund i stillhet innan ordet går över till nästa person. Ingen avbryter, frågar eller ger råd utan att först få tillåtelse. Vi gör minst två samtalsrundor och avslutar med en önskan inför kommande helg. Du behöver inga förkunskaper och allt som sägs stannar i cirkeln för att främja tilliten i gruppen. 

bottom of page