top of page

Förutom terapiformen ”Uttryckande Konst” är jag också utbildad i ”Dynamisk Pedagogik” och ”Levande Verkstad”. Samtliga är är metoder att via rörelse, bild eller ljud låta känslor komma till uttryck innan de kan formuleras i ord och i ny riktning på livets väg. Vad som dessutom varit starkt avgörande för min egen utveckling är att jag under 25 års tid varit delskapare av en kvinnocirkel i Stockholms-trakten. Där har "sharing" och inslag av "Omvärderande Parsamtal" varit verksamma bidrag. Jag vill i min verksamhet dela lite av den levnadskonst som livet givit mig som kvinna, mamma, terapeut, lärare och medmänniska. Metoderna anpassas efter dem jag möter men för mig är naturen, dansen och konstens läkande kraft alltid viktiga.

bottom of page