Förutom terapiformen ”Uttryckande Konst” är jag också utbildad i ”Dynamisk Pedagogik” och ”Levande Verkstad”. Samtliga är är metoder att via rörelse, bild eller ljud låta känslor komma till uttryck innan de kan formuleras i ord och i ny riktning på livets väg. Vad som dessutom varit starkt avgörande för min egen utveckling är att jag under 25 års tid varit delskapare av en kvinnocirkel i Stockholms-trakten. Där har "sharing" och inslag av "Omvärderande Parsamtal" varit verksamma bidrag. Jag vill i min verksamhet dela lite av den levnadskonst som livet givit mig som kvinna, mamma, terapeut, lärare och medmänniska. Metoderna anpassas efter dem jag möter men för mig är naturen, dansen och konstens läkande kraft alltid viktiga.

FINN DINA INRE NYCKLAR!

Välkommen till Kohlens Kvarn i Visby. Här erbjuder jag som Uttryckande Konstterapeut, kursledare och massör möjligheter för dig att "komma hem till dig själv".

Tine Torkelsdotter

Levnadskonst

Kohlens Kvarn Lummelundsväg 147, 64121 VISBY​

GOTLAND

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now