top of page

LEVNADSKONST

Livsvägledning

GRUPPER PÅ KOHLENS KVARN

Levnadskonst som Behandlare

Onsdagscirklar för behandlingspersonal kl.18:30-20:30  jämna veckor:

Detta är varken kollegial handledning eller terapi utan ett sammanhang där du som privatperson kan ventilera positiva och negativa tankar och känslor som kan väckas i arbetet med andra människor. Cirkelns ram är tiden som delas lika mellan deltagarna samt en inledning och avslutning med inriktning på kraft och inspiration.

Gruppen lyssnar närvarande på en person i taget utan att avbryta, fråga eller ge råd och det som händer i rummet sker under tystnadsplikt för att värna tilliten i gruppen (fingerade namn kan användas). Deltagandet är frivilligt och leds under enkla former. Inga förkunskaper behövs och det går bra att vara helt tyst om du så väljer. Kvällen inleds vanligtvis med försiktig fysisk uppvärmning och avslutas med en kopp te för dem som vill. Löpande anmälan, gruppen startar när den är full (max 8 deltagare).

Läs mer...

1418.jpg
IMG_1701.jpeg
Kvinnors Levnadskonst

Onsdagscirklar för kvinnor kl 18:30-20.30 udda veckor:

Genom fönstren anar vi solnedgångens glöd över havet, forsen intill brusar i skymningen. Här finns ett tryggt rum att dela tystnad, rörelse, meditation och ”sharing” tillsammans med andra kvinnor. Deltagandet är frivilligt och leds under enkla former. Inga förkunskaper behövs, det går bra att bara sitta tyst om du så väljer. Levnadsvisdom, förvirring, tankar och känslor kring aspekter av kvinnolivet som dotter, mor, mormor, gudinna, älskarinna, änka eller vad det än månde vara, delas i cirkeln. Ingen avbryter, frågar eller ger råd utan att först få tillåtelse. Detta är inte en terapigrupp utan ett sammanhang för reflexion och inre växt. Allt som händer i rummet sker under tystnadsplikt för att värna tilliten i gruppen. Kvällen inleds med försiktig fysisk uppvärmning och avslutas med en kopp te för dem som vill. Det finns möjlighet att boka enskilda konsultationer med mig som ledare. Löpande anmälan, gruppen startar när den är full (max 8 deltagare).

Läs mer...

Din Inre Glöd Fästpunkt 1
Skärmavbild 2021-09-23 kl. 12.51.19.jpg

Kvällen inleds i meditativ tystnad med en enkel guidad uppvärmning och avslappning för att landa i kroppen och på platsen. Sedan finns möjlighet att dela med sig av det som vill komma till ytan av tankar, känslor eller kanske sånger. Är det inget som vill bli sagt så går det bra att stanna en stund i stillhet innan ordet går över till nästa person. Ingen avbryter, frågar eller ger råd utan att först få tillåtelse. Vi gör minst två samtalsrundor och avslutar med en önskan inför kommande helg. Du behöver inga förkunskaper och allt som sägs stannar i cirkeln för att främja tilliten i gruppen.

"Din inre glöd"

Öppen grupp för eftertanke och meditativ samvaro Torsdagskvällar 18:30-20:30  jämna veckor

Kostnadsfri drop-in med sms-anmälan (max 8)

                        0704770207

bottom of page