top of page

LEVNADSKONST

Livsvägledning

GRUPPER PÅ KOHLENS KVARN

Levnadskonst som Medmänniska

Fredagscirklar kl.18:15-20:30  jämna veckor:

Detta är varken kollegial handledning eller terapi utan ett sammanhang där du som privatperson kan ventilera positiva och negativa tankar och känslor som kan väckas i arbetet eller samlevnad med andra människor. Cirkelns ram är tiden som delas lika mellan deltagarna samt en inledning och avslutning med inriktning på kraft och inspiration. Gruppen lyssnar närvarande på en person i taget utan att avbryta, fråga eller ge råd och det som händer i rummet sker under tystnadsplikt för att värna tilliten i gruppen (fingerade namn kan användas). Deltagandet är frivilligt och leds under enkla former. Inga förkunskaper behövs och det går bra att vara helt tyst om du så väljer. Kvällen inleds vanligtvis med försiktig fysisk uppvärmning och avslutas med en kopp te för dem som vill. Löpande anmälan, gruppen startar när den är full. Pris: 1.950kr/6ggr. Max 8 deltagare.

Läs mer...

1418.jpg
IMG_1701.jpeg
Din Inre Glöd Fästpunkt 1
DeliveryBox-476-Recovered_edited.jpg

"Kvinnors Levnadskonst"

DeliveryBox-620 (2)_edited.jpg

”Kvinnors levnadskonst”

Under sex torsdagskvällar i vår skapar vi tillsammans ett tryggt rum för tystnad, rörelse, meditation och ”sharing”. Inga förkunskaper behövs. Levnadsvisdom, förvirring, tankar, tystnad och känslor delas kring aspekter av kvinnolivet som dotter, mor, mormor, vis kvinna, älskarinna, konstnärinna, kvinnlig chef, änka eller vad det än månde vara. Ingen avbryter, frågar eller ger råd. Detta är inte en terapigrupp utan ett sammanhang för reflexion och inre växt. Allt som händer i rummet sker under tystnadsplikt för att värna tilliten. Kvällen inleds med försiktig fysisk uppvärmning och någon form av meditation eller visualisering, ofta med inspiration från kvinnliga myter eller gudinnor. Cirkeln avslutas med ”sharing”.

Skärmavbild 2021-09-23 kl. 12.51.19.jpg

Kvällen inleds i meditativ tystnad med en enkel guidad uppvärmning och avslappning för att landa i kroppen och på platsen. Sedan finns möjlighet att dela med sig av det som vill komma till ytan av tankar, känslor eller kanske sånger. Är det inget som vill bli sagt så går det bra att stanna en stund i stillhet innan ordet går över till nästa person. Ingen avbryter, frågar eller ger råd utan att först få tillåtelse. Vi gör minst två samtalsrundor och avslutar med en önskan inför kommande helg. Du behöver inga förkunskaper och allt som sägs stannar i cirkeln för att främja tilliten i gruppen.

"Din inre glöd"

Pausas under VT 2024

bottom of page