LEVNADSKONST

Livsvägledning

GRUPPER PÅ KOHLENS KVARN

Levnadskonst som Behandlare

Onsdagscirklar för behandlingspersonal   jämna veckor:

Detta är varken kollegial handledning eller terapi utan ett sammanhang där du som privatperson kan ventilera positiva och negativa tankar och känslor som kan väckas i arbetet med andra människor. Cirkelns ram är tiden som delas lika mellan deltagarna samt en inledning och avslutning med inriktning på kraft och inspiration.

Gruppen lyssnar närvarande på en person i taget utan att avbryta, fråga eller ge råd och det som händer i rummet sker under tystnadsplikt för att värna tilliten i gruppen. Deltagandet är frivilligt och leds under enkla former. Inga förkunskaper behövs och det går bra att vara helt tyst om du så väljer. Kvällen inleds vanligtvis med försiktig fysisk uppvärmning och avslutas med en kopp te för dem som vill. "Drop in" 19-21 PAUSAD I CORONATIDER

Läs mer...

1418.jpg
IMG_1701.jpeg
Kvinnors Levnadskonst

Onsdagscirklar för kvinnor udda veckor:

Genom fönstren anar vi solnedgångens glöd över havet, forsen intill brusar i skymningen. Här finns ett tryggt rum att dela tystnad, rörelse, meditation och ”sharing” tillsammans med andra kvinnor. Deltagandet är frivilligt och leds under enkla former. Inga förkunskaper behövs, det går bra att bara sitta tyst om du så väljer. Levnadsvisdom, förvirring, tankar och känslor delas i cirkeln med plats för var och en. Ingen avbryter, frågar eller ger råd utan att först få tillåtelse. Detta är inte en terapigrupp utan ett sammanhang för reflexion och inre växt. Allt som händer i rummet sker under tystnadsplikt för att värna tilliten i gruppen. Kvällen inleds med försiktig fysisk uppvärmning och avslutas med en kopp te för dem som vill. Det finns möjlighet att boka enskilda konsultationer med mig som ledare. "Drop in" 19-21 PAUSAD I CORONATIDER

Läs mer...

Skärmavbild 2021-09-23 kl. 12.51.19.jpg
Skärmavbild 2021-09-23 kl_edited.png