top of page

LEVNADSKONST

Livsvägledning

Levnadskonst

För mig är ”levnadskonst” förmågan att hitta balans i tillvaron och att se till det som är centralt i livet. Innebörden av ”levnadskonst” skiftar från person till person och förändras i olika skeden av livet. Livsvägar är också varierande svåra och kan stundtals kännas omöjliga att förändra eller att komma vidare på. Men även när du är mentalt vilse så tror jag att du hela tiden bär ”nycklarna hem” inom dig. Ibland kanske du behöver en grupp, en avkopplande och vitaliserande kroppsbehandling eller en vägledare som stöd i att finna nycklarna till det som är meningsfullt för dig.

GRUPP


Levnadskonst för dig...

GRUPP

Kvinnors levnadskonst

GRUPP

Sk%C3%A4rmavbild%202021-03-21%20kl.%2014

Levnadskonst:

Enskild Korttidsterapi

Finn dina inre nycklar

med Uttryckande Konst

bottom of page