LEVNADSKONST

Livsvägledning

Levnadskonst

För mig är ”levnadskonst” förmågan att hitta balans i tillvaron och att se till det som är centralt i livet. Innebörden av ”levnadskonst” skiftar från person till person och förändras i olika skeden av livet. Livsvägar är också varierande svåra och kan stundtals kännas omöjliga att förändra eller att komma vidare på. Men även när du är mentalt vilse så tror jag att du hela tiden bär ”nycklarna hem” inom dig. Ibland kanske du behöver en grupp eller en vägledare som stöd i att finna nycklarna till det som är meningsfullt för dig.

GRUPP

Levnadskonst för behandlare

GRUPP

Kvinnors levnadskonst

GRUPP

Levnadskonst:

Enskild Korttidsterapi

Finn dina inre nycklar

med Uttryckande Konst

FINN DINA INRE NYCKLAR!

Välkommen till Kohlens Kvarn i Visby. Här erbjuder jag som Uttryckande Konstterapeut, kursledare och massör möjligheter för dig att "komma hem till dig själv".

Tine Torkelsdotter

Levnadskonst

Kohlens Kvarn Lummelundsväg 147, 64121 VISBY​

GOTLAND

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now