top of page

LEVNADSKONST

Livsvägledning

Levnadskonst

”Konsten att leva måste du fortsätta att lära genom hela livet”

(Seneca, antikens Rom)

Min bakgrund

Jag har mångårig erfarenhet av att leda människor och grupper i personlig utveckling. Efter flera år som folkhögskollärare på friskvårdskursen "Naturens Medicin" (Biskops Arnö) och som specialpedagog inom Komvux i Stockholm har jag vidareutbildat mig till Uttryckande Konstterapeut (Steg 1 i psykoterapi). Förutom terapiformen ”Uttryckande Konst” är jag också utbildad i ”Dynamisk Pedagogik” och ”Levande Verkstad”. Samtliga är är metoder att via rörelse, bild eller ljud låta känslor komma till uttryck innan de kan formuleras i ord och i ny riktning på livets väg. Vad som dessutom varit starkt avgörande för min egen utveckling är att jag under 25 års tid varit delskapare av en kvinnocirkel i Stockholms-trakten. Där har "sharing" och inslag av "Omvärderande Parsamtal" varit verksamma bidrag. Jag vill i min verksamhet dela lite av den levnadskonst som livet givit mig som kvinna, mamma, terapeut, lärare och medmänniska. Metoderna anpassas efter dem jag möter men för mig är naturen, dansen och konstens läkande kraft alltid viktiga.

 

Vid Kohlens Kvarn norr om Visby intill Snäcks strand, har jag  min mottagning, som riktar sig till såväl enskilda personer som grupper. Jag vill erbjuda ett tryggt och tillåtande rum där människor kan hitta in till sitt innersta och våga dela med sig på ett närvarande och äkta sätt. Därifrån kan var och en, steg för steg, själva hitta nycklar till nödvändiga förändringar på livsvägen. Det sker till största del genom det talade ordet vid ”rundor” i grupp eller genom enskilda vägledningssamtal. Jag tar också stöd av ickeverbala metoder genom bl.a. Uttryckande Konstterapi och inre bilder. Det finns dessutom möjlighet till stillhet och meditativ tystnad eller att boka en djupavslappnande taktil massage med varma väldoftande oljor. Som utbildad Doula (förlossningsmedhjälperska) har jag även anpassad bänk för gravida.

Läs mer om mig...

För mig är ”levnadskonst” förmågan att hitta balans i tillvaron och att prioritera det som är viktigast i livet. Innebörden av ”levnadskonst” skiftar från person till person och förändras i olika skeden av livet. Livsvägar är också varierande svåra och kan stundtals kännas omöjliga att förändra eller att komma vidare på. Men även när du är mentalt vilse så tror jag att du hela tiden bär ”nycklarna hem” inom dig. Ibland kanske du behöver en grupp, en avkopplande och vitaliserande kroppsbehandling eller en vägledare som stöd i att finna nycklarna till det som är meningsfullt för dig.

bottom of page