top of page

LEVNADSKONST

Livsvägledning

IMG_7474.jpeg
FINN DINA INRE NYCKLAR!

Jag är övertygad om att du har de flesta svar inom dig. Men i tider av ofrivillig förändring eller när du själv önskar en kursändring i ditt liv så känns det ibland helt låst. Då kan Uttryckande Konstterapi vara en väg att finna nyckeln...

IMG_3421.jpeg
Uttryckande Konstterapi

 

Korttidsterapi 

I mitt företag Levnadskonst erbjuder jag korttidsterapi för dig som vill prova Uttryckande Konstterapi (läs mer nedan). Där används bild och andra icke-verbala metoder som ett komplement till orden. En korttidsterapi pågår 10-15 ggr och har fokus på just det som du vill förändra eller acceptera i ditt liv. Det kan vara allt från att byta jobb, vilja berika en relation eller att lämna den, att hantera livet som förälder eller barnlös och att möta skilsmässa, sjukdom, död eller ålderdom på ett konstruktivt sätt. Livets olika skeden ger oss alla någon form av utmaning, stor eller liten. Då kan det vara klokt att ta hjälp av en terapeut som ger dig utrymme att hitta dina egna lösningar och svar. Varje session pågår en timme och 30 minuter. Den inleds och avslutas med ett samtal om ditt mål, men vi går också bortom orden och låter bild, ljud, och rörelse fördjupa förståelsen för det du vill nå.

Vill du prova? Du behöver varken kunna måla eller vara musikalisk, men nyfikenheten på dig själv och dina inneboende resurser behövs! Vi möts för minst två inledande samtal, för att både du och jag ska kunna känna oss för om en korttidsterapi är lämplig. Därefter binder du dig för 6-12 sessioner.

Barn som leker Bongo Drums
Penslar

Uttryckande Konstterapi

För mig är de ickeverbala uttryckssätten både en väg att lösa upp känslor och ett sätt att orka bära dem. Tänk bara på musikens förmåga att frigöra glädje och sorg, men även att trösta. Dansen kan liksom poesin uttrycka passion, ilska eller livsleda. Och en bild, kanske gör att vi kan förlägga känslor utanför oss själva, så att vi lättare får nya perspektiv och kan sätta ord på känslor och tankar. Detta är en del av den läkande förmågan hos konsten, att den gör känslorna mer hanterbara och bearbetar det som är svårt att sätta ord på. Men en stor del av konstens stärkande kraft är bara i den rena lusten som den kan väcka! Människor har i alla tider använt konst för att bearbeta sin historia och påverka sin utveckling. Ja, kanske är det konsten som skiljer oss från alla andra arter och som gör oss människor till människor?

Uttryckande konstterapin kommer från USA. På 70-talet grundade professor Shaun McNiff  ”The Institute for Arts and Human Development”  i Cambridge, Massachusetts. Det är den första masterutbildning som integrerar olika konstarter och psykoterapi. En av styrkorna i Uttryckande konstterapi är övergångarna mellan olika konstformer, där en fördjupad bearbetning kan ske. Något som saknas i t.ex. vanlig bildterapi eller musikterapi, där du bara har tillgång till ett konstnärligt språk. Idag är utbildningen huvudsakligen förlagd till Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT), där man numera genom ett samarbete med norsk högskola kan genomgå en högskoleutbildning på masternivå. Jag har utbildat mig på den 4-åriga utbildningen på Expressive Arts i Stockholm och är diplomerad Uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens i psykoterapi (steg 1).  På Kohlens Kvarn erbjuder jag korttidsterapi i Uttryckande konst, vägledande samtal och självutveckling i grupp.

bottom of page